โรงเรียนวัดสามพัน
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077-926016
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เลือกประธานนักเรียน โรงเรียนวัดสามพัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,11:21   อ่าน 326 ครั้ง