โรงเรียนวัดสามพัน
หมู่ที่ 1 บ้านสามพัน  ตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์โทรศัพท์ 077-926016
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนวัดสามพัน อำเภอพระแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้เปิดทำการสอนเมื่อ ปี พ.ศ. 2455 มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ มีเนื้อที่ จำนวน 100 ไร่ เคยจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 4 ปี 7 ปี และ 6 ปี และได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2536

        ปัจจุบันเปิดทำการสอน ทั้ง 3 ระดับ ตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 225 คน ครูประจำการ 14 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย 1 คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ 1 คน พนักงานบริการ (ช่างไม้ชั้น 2) 1 คน มีอาคารเรียน 13 หลัง โดยมีนายอรรณพ ไชยามาตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามพัน